Ernst Wahliss Art Nouveau Amphora Porcelain Sculpture Of Woman C 1900 Antique

Popiersie m odej dziewczyny z g ow opart na z o onych d oniach. Terakota polichromowana. Tell, manufaktura Goldscheider, 1901-02. 850 z Francja, 1884r. Terakota malowana. Cleopatra Vladimirovna Beklemicheva (1898-1976). Porcelana szkliwiona, wys. China Antique Tibet Gold Gilt Austria, XIX XX w. Czechos owacja, ok.

We love it when our wonderful visitors are happy with us! 3 800 z Oczekiwanie na dostaw Dodaj do koszyka Nowe 1 800 z Pi kne przedstawienie mi o ci macierzy skiej. 4 900 z Amphora Porzellanfabrik Riessner & Kessel w Turn – Teplitz, ernst wahliss art nouveau amphora porcelain sculpture of woman c 1900 antique Austria, 1905 – 1910 r. Nicolas Massive Antique 16 Lite Bronze Maidens Lecorney (1828? Posta to prawdopodobnie Bo ena Niemcowa – prekursorka nowej czeskiej prozy. Upierzenie ptaka zosta o oddane z wielk uwag dla szczeg Antique Art Deco Platinum u. Terakota malowana na kolor br zu. 4 500 z Oczekiwanie na dostaw Dodaj do koszyka Nowe Porcelanowa kompozycja ukazuj ca chi sk , nie mierteln bogini Magu wraz z towarzysz cym jej jelonkiem. Rokoko, Francja? 2 200 z Oczekiwanie na dostaw Dodaj do koszyka Wg. 2 400 z Oczekiwanie na dostaw Dodaj do koszyka Figurka m odej kobiety siedz cej nad brzgiem morza z praw nog wyci gni t w kierunku fal – autorstwa Elly Strabach. Temat ta ca by jednym z najch Huge Antique 18th Century 12f Flemish tniej poruszanych przez tw rc w z lat 20-30. Bogini symbolizuje d ugowieczno i przynosi ludziom szcz cie, w r ku trzyma wi te grzyby lingzhi. Szata i Vtg Necklace Antique fryzura m odej kobiety zosta y przybrane okaza ymi kwiatami. Szczeg ln uwag zwracaj inkrustowane oczy psa i masywna obro a odcinaj ce si wyra nie na tle bia ego umaszczenia. W osy dziewczyny s obficie przybrane stokrotkami, co koresponduje z tytu em biustu – “Paquerette” (fr. Prawdopodobnie ukazana w momencie chwilowej przerwy od pracy (mog a podpiera si na motyce). Adolphe – Jean Antique Knife Edge 075 Ct Pear Lavergne ( 1852 – 1901). Dla zainteresowanych doros ych s dodatkowe zdj cia. Ceramika malowana,cz ciowo z ocona, wys. 7 500 z Oczekiwanie na dostaw Dodaj do koszyka Karel Pokorny (ur. 1 200 z Oczekiwanie na dostaw Dodaj do koszyka 1 500 z Figura siedz cej baletnicy w b kitnej sukni. 1 850 z Oczekiwanie na dostaw Dodaj do koszyka Nowe Figura zatroskanej i zmarzni tej muzykantki ulicznej okrywaj cej si chust i ciskaj cej obur cz swoj gitar. – na ladownictwo sygnatury kr lewskiej manufaktury w Mi ni. Frywolne ukazanie m odej kobiety, z nutk melancholii na twarzy. Figurka ma ego Dionizosa przy beczu ce na wino. This date is shown on each antique detail page. Subtelna i ernst wahliss art nouveau amphora porcelain sculpture of woman c 1900 antique uspokojona kolorystyka. Dziewczyna ma na nogach charakterystyczne saboty, a na g owie czepek. 1 900 z Oczekiwanie na dostaw Dodaj do koszyka ROYAL VIENNA, ERNST WAHLISS. Georges Chauvel (1886-1962), Francja, ok. Prze om XIX XX w. Page load time 0. Para uroczych dzieci – dziewczynka ernst wahliss art nouveau amphora porcelain sculpture of woman c 1900 antique i ch opiec zrywaj cy kwiaty. 1 800 z Oczekiwanie na dostaw Antique Bureau Furniture Dodaj do koszyka Hiszpania, 1849r. Francja, 1957 r.

: VIGUI FABRICANT A TOULOUSE. Cia o zwierz cia zosta o oddane z zachowaniem wszelkich szczeg w anatomicznych. Terakota z zielon patyn. 1 200 z Nowe 2 500 z Oczekiwanie na dostaw Dodaj do koszyka Jean-D sir Ringel D’Illzach (1849-1916) Rare Antique Japanese Nippon Porcelain – francuski rze biarz znany z portret w artyst w, naukowc w i polityk w na medalionach. Chiny, XIX w. Kategorie informacje Figury ceramiczne Figury ceramiczneZnaleziono 47 przedmioty. Podszkliwna niebieska : dwa skrzy owane miecze? Thanks for your great feedback! All Rights Reserved. Plakieta okoliczno ciowa (58 ze 100) z wypuk ym reliefem : 1931, MEISSEN SEINEN FREUNDEN – SCHEURICH nach CALLOT. F rsteberg (? Jeden gra na mandolinie, a drugi z zaanga owaniem piewa. Jedna, ukazana statycznie, gra na lirze i piewa, a druga, przedstawiona w ruchu, ta czy w takt muzyki.

Your rating and comment Original Antique Armoire Inlaid Walnut have been sent to Sellingantiques. 4 200 z Para kobiecych postaci uosabiaj cych muzyk oraz taniec. Sylvain Kinsburger (1855-1935), wytw rnia porcelany Capodimonte, 2 po XIX w. LE GAULOIS” – wojownik galijski – prawdopodobnie sam przyw dca wielkiego powstania Gall w przeciwko Rzymianom. Titan Chandelier Antique Black 4 500 z Oczekiwanie na dostaw Dodaj do koszyka Pi kna figurka przedstawiaj ca stoj c czapl. Photos or content cannot be reproduced without he written consent of both Sellingantiques Ltd and the individual Oak Architectural Salvage Antique Scandinavian 1890s dealer. ) – czeski rze biarz, profesor Akademii Sztuk Pi knych w Pradze. 23 cm, szer. 2 600 z Oczekiwanie na dostaw Dodaj do koszyka Rze ba autorstwa francuskiego artysty Alfreda Jeana Foretaya, kt ry y Opi Gelcolor Collection Set Of 62 Colors w latach 1861-1944.

Popiersie Menady (bachantki) – z kokieteryjnym.

Copyright 2018 Sellingantiques ernst wahliss art nouveau amphora porcelain Antique Chinese China Imperial Robe sculpture of woman c 1900 antique Ltd – Design, images and content are copyright Sellingantiques Ltd. Royal Dux, Niemcy, art d co, lata 1938 – 1945.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *